Aanmelden

Bijv: gestart in september 2023 -> 2023/2024

Lidmaatschap van Promptus Imperii bedraagt 15 euro per jaar. Ik machtig hierbij Promptus Imperii jaarlijks, tot wederopzegging, de contributie van mijn rekening af te schrijven via automatische incasso.

De algemene voorwaarden zijn hier te vinden:

Algemene voorwaarden